Introduktion

YouTube-video

ABSURDITETER ska bli en serie med korta scener för YouTube. Allt filmas med

fast kamera i en enda tagning. Scenografin är alltid den samma. Ämnena kan
hämtas var som helst ifrån: en matsedel från en pizzeria, en informationsbroschyr
från E-ON eller en notis i en dagstidning ... 

Meningen med projektet är att spegla en tid – fylld av fragment, brottstycken och 
underliga påstående utan sammanhang.

Skådespelare och teknik hämtar vi från Bollnäs Teaterverkstad (och ibland utanför).
Anders Burvall har ordnat själva webbtekniken.

Klicka bara på en titel till vänster – och du får se en liten absurditet på max tre minuter.